Nieuwsbrief Aan De Orde 2016-4

Onze nieuwsbrief Aan de Orde 2016-4 is beschikbaar met o.a.:

  • Vereenvoudiging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen
  • Aftrek huurlasten werkruimte
  • Investeringsplannen? Laat u adviseren
  • Scholingsplicht en ontslag
  • Jongeren vanaf 21 jaar volwaardig salaris
  • Nieuwe regels vervroegde aflossing hypotheek

U kunt deze hier downloaden AanDeOrde-2016-4