Controle belastingdienst

BelastingcontroleDe Belastingdienst streeft ernaar om elke werkgever één keer per vijf jaar te bezoeken voor een controle. Deze controles laten wij veelal plaats vinden op ons kantoor, zodat het werk van de controleur enerzijds vergemakkelijkt wordt en anderzijds doordat onze specialisten op een juiste wijze vragen kunnen beantwoorden. Op die manier kan een mogelijke naheffingsaanslag op voorhand al worden beperkt of voorkomen en u bespaart de kosten van een bezwaar- c.q. beroepsprocedure.

Onderdeel van onze dagelijkse praktijk is het opstellen van bezwaarschriften en het voeren van procedures. Of dit zinvol is hangt in het bijzonder af van de te maken kosten. Daarom maken wij op voorhand met u een inschatting of het zinvol is om beroep aan te tekenen.