Fiscaal vriendelijk belonen

Werknemers zijn een belangrijk kapitaalgoed voor de onderneming. Deze wilt u dus zo optimaal mogelijk belonen. Bij het opzetten van personeelsregelingen heeft u te maken met wet- en regelgeving. Avanti Advisering is op de hoogte van deze wet- en regelgeving. Wij kunnen u duidelijk maken wat de (on)mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

Fiscaal vriendelijk belonen kan bijvoorbeeld op de navolgende manieren:

  • Fiets van de zaak
  • Auto van de zaak
  • Mobiliteitsbudget
  • Kinderopvang
  • Bedrijfssparen
  • Kostenvergoedingsregeling
  • Telefoonkosten en internet
  • Persoonlijke/renteloze lening