Bedrijfseconomisch advies

Door de diversiteit van activiteiten binnen Avanti Advisering beschikken wij over een breed scala aan ervaring en kennis. Wij hebben vele bedrijven van binnen gezien, in goede en slechte tijden, van handel tot productie of dienstverlening. Ondernemers geholpen om een fiscaal optimum te bereiken, strategische heroriëntatie of simpelweg als klankbord gediend. Graag willen wij ook deze ervaring en kennis aan u beschikbaar stellen. Wij kennen uw financiële en organisatorische bedrijfssituatie. Bovendien hebben wij ervaring met vergelijkbare bedrijven. Vanuit deze achtergrond kunnen wij uw sparringpartner of adviseur zijn voor uw financiële en operationele management en uw investeringsplannen. Ook brainstormen wij graag met u over de toekomststrategie van uw onderneming, uitbreiding, bedrijfsoverdracht, inkomensvoorziening voor de oude dag en dergelijke. Avanti Advisering heeft onder meer deskundigheid op de volgende gebieden:

  • opstellen van ondernemingsplannen
  • begeleiden bij financieringen
  • advisering bij investeringsbeslissingen
  • advisering en aanvragen van subsidies
  • opstellen van exploitatiebegrotingen, liquiditeitsprognoses e.d.
  • advisering en begeleiding bij starten, uitbreiding, inkrimping en beëindiging van ondernemingen
  • due diligence onderzoeken
  • beoordelen van (noodzakelijke) verzekeringen
  • automatisering (van uw administratie of bedrijfsprocessen)