Personeel & Organisatie

Mensenwerk is maatwerk

PersoneelDoor onze ervaren adviseurs in te schakelen beschikt u op het juiste moment over de juiste expertise en personeelsinstrumenten. Vanzelfsprekend bieden wij maatwerk dat leidt tot een praktijk- en oplossingsgerichte aanpak. Ieder bedrijf is tenslotte anders en mensenwerk is altijd maatwerk. In onze dienstverlening betrekken wij alle aspecten van het personeels- en organisatiebeleid. Het belang van uw onderneming en uw medewerkers staat hierbij altijd voorop. De activiteiten op het gebied van personeel & organisatie zijn veelomvattend. Een greep hieruit:

Salarisadministratie

 • bruto-netto netto-bruto loonberekeningen
 • verzorgen van de aangifte loonheffingen
 • aanleveren van (digitale) betaalopdrachten
 • verstrekken van jaaropgave aan werknemers, Belastingdienst en uitvoeringsinstanties
 • opstellen, beoordelen en advisering m.b.t. arbeidsovereenkomsten
 • aan- en afmeldingen van werknemers bij diverse instanties
 • administratie inzake bedrijfstakeigenregelingen
 • bijhouden van CAO-wijzigingen

Om kosten te besparen is het mogelijk om de loonmutaties digitaal aan te leveren, waarna deze in onze salarissoftware worden ingelezen en automatisch worden verwerkt.

Fiscaal vriendelijk belonen

Werknemers zijn een belangrijk kapitaalgoed voor de onderneming. Deze wilt u dus zo optimaal mogelijk belonen. Bij het opzetten van personeelsregelingen heeft u te maken met wet- en regelgeving. Avanti Advisering is op de hoogte van deze wet- en regelgeving. Wij kunnen u duidelijk maken wat de (on)mogelijkheden zijn voor uw organisatie. Fiscaal vriendelijk belonen kan bijvoorbeeld op de navolgende manieren:

 • Fiets van de zaak
 • Auto van de zaak
 • Mobiliteitsbudget
 • Kinderopvang
 • Bedrijfssparen
 • Kostenvergoedingsregeling
 • Telefoonkosten en internet
 • Persoonlijke/renteloze lening

Controle belastingdienst

Belasting controleDe Belastingdienst streeft ernaar om elke werkgever één keer per vijf jaar te bezoeken voor een controle. Deze controles laten wij veelal plaats vinden op ons kantoor, zodat het werk van de controleur enerzijds vergemakkelijkt wordt en anderzijds doordat onze specialisten op een juiste wijze vragen kunnen beantwoorden. Op die manier kan een mogelijke naheffingsaanslag op voorhand al worden beperkt of voorkomen en u bespaart de kosten van een bezwaar- c.q. beroepsprocedure. Onderdeel van onze dagelijkse praktijk is het opstellen van bezwaarschriften en het voeren van procedures. Of dit zinvol is hangt in het bijzonder af van de te maken kosten. Daarom maken wij op voorhand met u een inschatting of het zinvol is om beroep aan te tekenen of om in cassatie te gaan.

Beoordelen arbeidsrelaties

Steeds vaker maken werkgevers gebruik van ‘zelfstandigen zonder personeel’ (zzp-er). Men denkt dan vaak dat inhouding van loonheffingen niet aan de orde is. Dat is zeker niet altijd terecht. Zeer geregeld wordt door de belastingdienst hier anders over gedacht. U kunt ons inschakelen om op voorhand te laten beoordelen of u in het concrete geval gehouden bent om de betreffende persoon niet als ‘opdrachtnemer’, maar als ‘werknemer’ aan te merken. Wij kunnen daarbij ook aangeven hoe overeenkomsten en werkomstandigheden aangepast kunnen worden om te bereiken dat inhoudingen achterwege kunnen blijven.

Service voor accountants- en administratiekantoren

Ook voor collega accountants- en administratiekantoren kunnen wij een rol betekenen. Niet ieder kantoor heeft immers loonspecialisten in huis. Het is bijna onmogelijk om alle wijzigingen in de wetgeving en de diverse CAO’s bij te houden. Wij hebben inmiddels al jaren lang ervaring met soms gecompliceerde CAO’s (o.a. bouw, horeca, metaal, etc.). Uw cliënten blijven natuurlijk uw cliënten. U hoeft alleen maar de aanlevering van de variabele gegevens te verzorgen en wij doen de rest. U ontvangt de loonjournaalpost, en in overleg met u gaan de loonafrekeningen, betalingsgegevens en aangifte loonheffingen desgewenst rechtstreeks (uit uw naam) naar uw cliënt. Vele collega kantoren zijn u al voorgegaan.