Beoordelen arbeidsrelaties

Steeds vaker maken werkgevers gebruik van ‘zelfstandigen zonder personeel’ (zzp-er). Men denkt dan vaak dat inhouding van loonheffingen niet aan de orde is. Dat is niet altijd terecht. Zeer geregeld wordt door de belastingdienst hier anders over gedacht. arbeidsrelaties

U kunt ons inschakelen om op voorhand te laten beoordelen of u de betreffende persoon niet als ‘opdrachtnemer’, maar als ‘werknemer’ dient aan te merken. Wij kunnen daarbij ook aangeven hoe overeenkomsten en werkomstandigheden aangepast kunnen worden om te bereiken dat inhoudingen achterwege kunnen blijven.