Nieuwe bijtellingsregeling 2017

In 2017 wijzigen de bijtellingsregels. De bijtelling, order die voorheen afhankelijk was van CO2-uitstoot, gaat voor een groot gedeelte van de auto’s die vanaf 1 januari 2017 op kenteken worden gezet naar 22%. Alleen de volledig elektrische auto’s worden nog belast met 4%*.

Twee bijtellingscategorieën

  • volledig elektrische auto’s worden belast met 4% bijtelling*
  • alle andere auto’s gaan in de periode van 2017 tot en met 2020 (en verder) naar één tarief van 22% bijtelling

* vanaf 2019 geldt de 4% bijtelling alleen over de eerste € 50.000,- van de cataloguswaarde van het voertuig. Alles hierboven wordt tegen 22% belast.

Schematisch ziet de overgang er als volgt uit:

Bijtelling Jaar
2016 2017 2018 2019 2020
0 gr/km 4% 4% 4% 4% 4%
1 t/m 50 15% 22% 22% 22% 22%
51 t/m 106 21% 22% 22% 22% 22%
> 106 25% 22% 22% 22% 22%

 

Overige wijzigingen: 

  • de aanschafbelasting (BPM) wordt stapsgewijs verlaagd naar 12% tot en met 2020
  • de motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt voor iedereen lager (m.u.v. oude diesels zonder roetfilter: deze worden duurder!)