Aftrekken van je huurkosten als zzp’er: hoe werkt dat?

Op 12 augustus 2016 maakte de Hoge Raad bekend dat een deel van de thuiswerkende zzp’ers met een huurwoning de huurkosten van de belasting mag aftrekken. Reden genoeg voor een hoop verwarring onder ondernemers, want: welke eisen zijn er aan verbonden en wat zijn de addertjes onder het gras?

Huur aftrekken als zzp’er
De uitspraak van de Hoge Raad volgde na een claim van een zzp’er in de bouw. Deze ondernemer deed onder andere zijn administratie, acquisitie en planning vanuit zijn werkkamer in zijn huurwoning, en gaf zijn huurkosten op als aftrekpost. Hoewel het Haagse gerechtshof dit eerder afwees, gaf de Hoge Raad in hoger beroep aan dat het huurrecht een vermogensrecht is en dus tot het ondernemersvermogen gerekend mag worden.

Goed nieuws voor thuiswerkende zzp’ers dus. Toch zijn er enkele belangrijke haken en ogen waar je rekening mee moet houden. Deze hebben we in dit artikel voor je op een rijtje gezet.

Wanneer mag je je huurkosten aftrekken?
Aan het aftrekken van je huur zijn een aantal eisen verbonden:

  • Je moet minimaal 10% van je tijd uit huis werken;
  • De werkkamer moet minimaal 10% van het totale woonoppervlakte uitmaken
  • En heel belangrijk: je dient het huurrecht te activeren als ondernemingsvermogen. Dit geef je aan als: je start met een onderneming, je een andere huurwoning betrekt of als de situatie ingrijpend verandert. Let op: je moet dus expliciet aangeven dat de huurwoning tot je ondernemingsvermogen behoort.

Op het laatste punt gaan we wat dieper in. Je kunt je huurwoning tot privé- of tot ondernemingsvermogen aanmerken. De keuze maak je dus als je begint met ondernemen, waarbij je minimaal 10% van de tijd in een werkkamer thuiswerkt die minimaal 10% van het woonoppervlakte beslaat. Of: je gaat verhuizen naar een andere woning, waarin je werkoppervlakte ook minimaal 10% van het woonoppervlakte beslaat en je minimaal 10% van je tijd thuiswerkt.

Ingrijpende verandering
Ook als er iets significants verandert in je werk-/woonsituatie kun je het huurrecht als ondernemingsvermogen rekenen. Wat moet er met ‘significant’ bedoeld? Voorheen werkte je bijvoorbeeld af en toe met de laptop op schoot vanuit huis, maar je hebt van één kamer in huis nu een werkkamer gemaakt. Deze werkkamer beslaat minimaal 10% van het woonoppervlakte. Of: voorheen werkte je nooit vanuit huis, je huurde bijvoorbeeld een kantoor elders, maar door omstandigheden kies je er nu voor te gaan werken vanuit het kantoor aan huis. Je werkt minimaal 10% van de tijd vanuit huis en het kantoor aan huis beslaat minimaal 10% van het woonoppervlakte.

Je kunt je huur dus NIET aftrekken als:

  • Je werkkamer minder dan 10% van het woonoppervlakte beslaat;
  • Je minder dan 10% van je tijd vanuit huis werkt (ook al is de werkkamer meer dan 10% van je woonoppervlakte);
  • Je al een aantal jaar vanuit huis werkt, maar je de huurwoning niet hebt aangemerkt als ondernemingsvermogen. Je hebt je huurrecht dus niet geactiveerd.

Rekenvoorbeeld
Maar hoe zit dat fiscaal? Aan de hand van een rekenvoorbeeld proberen wij dit uit te leggen.

Stel: je hebt een webwinkel. Vanuit de werkkamer in je huurwoning doe je de administratie, het inpakken van producten en heb je de opslag van je producten. Je werkt 40 uur per week, waarvan je zeker 15 uur per week thuiswerkt. Je werkt dus meer dan 10% van je tijd vanuit huis. De oppervlakte van je werkkamer beslaat ruim 11% van je gehele woning.

De huur is € 1.000 per maand. Overige kosten zoals gas, elektra, water, gemeentelijke lasten en inboedelverzekering komen in totaal op € 250 per maand. Je totale maandelijkse lasten zijn dus € 1.250. De WOZ-waarde van het huis is € 200.000. Je mag je jaarlijkse kosten (€ 1.250 x 12 maanden) van € 15.000 volledig aftrekken. Daarbij moet je ook rekening houden met de volgende onttrekking/bijtelling voor privégebruik van je woning:

Woningwaarde Privé-onttrekking
Meer dan … Maar niet meer dan…
€ 12.500 1,05% van de WOZ-waarde
€ 12.500 € 25.000 1,35% van de WOZ-waarde
€ 25.000 € 50.000 1,50% van de WOZ-waarde
€ 50.000 € 75.000 1,65% van de WOZ-waarde
€ 75.000 € 1.050.000 1,85% van de WOZ-waarde
€ 1.050.000 € 19.425 + 2,35% van de rest WOZ-waarde boven € 1.050.000.

In het rekenvoorbeeld is jouw WOZ-waarde € 200.000. Dan is je privé-onttrekking dus 1,85% daarvan: € 3.700. Dit trek je af van je jaarlijkse kosten: € 15.000 – € 3.700 = € 11.300. Dit bedrag is aftrekbaar. Als je in de 40% belastingschrijf valt, komt dit netto neer op ruim € 4.500.

Heb ik direct recht op aftrek van mijn huurkosten?
Is jouw aangifte van 2015 nog niet volledig of kun je nog in bezwaar? Dan kun je hierover contact opnemen met één van onze adviseurs.