Structureel verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

Ouders kunnen aan hun kinderen schenken. Onder voorwaarden is die schenking vrijgesteld van schenkbelasting. Vanaf 1 januari 2017 wordt de mogelijkheid om zonder schenkbelasting te schenken verruimd, doordat € 100.000 belastingvrij voor een eigen woning mag worden geschonken. Voor anderen is de vrijstelling € 2.122 (2016).

Er is bij de structureel verhoogde schenkvrijstelling eigen woning  een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude eenmalig extra verhoogde vrijstelling. De eis dat het moet gaan om eigen kinderen vervalt. De leeftijdsgrens van 18 tot 40 jaar blijft wel bestaan, maar het mag ook gaan om een schenking aan anderen dan aan de eigen kinderen. Voor hen wordt de reguliere vrijstelling van € 2.122 ook verhoogd tot € 100.000.
De vrijstelling van € 100.000 mag overigens worden uitgesmeerd over drie jaren. Zo mag in jaar n een bedrag van € 50.000 worden geschonken, in jaar n+1 nog eens € 30.000 en in jaar n+2 ten slotte nog eens € 20.000. Voor het uitsmeren van de schenking in drie jaren geldt wel een aantal aandachtspunten:

  1. de opvolgende schenkingen moeten afkomstig zijn van dezelfde schenker;
  2. spreiding mag willekeurig plaatsvinden over drie aaneengesloten kalenderjaren;
  3. ten tijde van het ontvangen van elk van de opvolgende schenkingen moet de begiftigde jonger dan 40 jaar zijn wil voor die tranche de vrijstelling van toepassing zijn

Ook op deze vrijstelling moet uitdrukkelijk in een aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan. En als de schenking wordt uitgesmeerd over drie jaar, dan dient elk van die drie jaren een aangifte schenkbelasting te worden ingediend met daarin een beroep op de vrijstelling.

Acties nodig in 2016?
Onder omstandigheden is het zinvol om nog in de loop van 2016 actie te ondernemen, om meer gebruik te kunnen maken van de eenmalig extra verhoogde vrijstelling eigen woning vanaf 2017.

  1. Als een kind nog geen gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstellingen in het verleden, kan in 2016 alsnog eerst de eenmalig verhoogde vrijstelling worden benut van € 53.016 om vervolgens in 2017 of 2018 aanvullen met € 46.984.
  2. Als een kind in de jaren vóór 2010 een verhoogde schenking heeft ontvangen en daarna geen aanvulling meer, dan dient dat alsnog in 2016 aangevuld te worden. Dit, omdat de schenking anders later niet tot de maximale € 100.000 schenkbelastingvrijstelling aangevuld mag worden.
    Een bedrag van € 1 boven de vrijstelling van € 5.304 (en het doen van aangifte met een beroep op die vrijstelling) volstaat daarbij, dan kan toch in 2017 of in 2018 nog maximaal € 46.984 aanvullend worden geschonken zonder schenkbelasting.

Meer weten? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.