Category Archives: Nieuwsbrief

Rectificatie nieuwsbrief 2017-5

In onze nieuwsbrief – Aan de Orde uitgave 5-  is abusievelijk foutieve informatie opgenomen. Het betreft punt 7, Verlaging vennootschapsbelasting, op bladzijde 2.

Hierin staat vermeld dat de eerste schijf van de vennootschapsbelasting zal worden verlengd naar € 250.000. Dit is niet correct aangezien deze beslissing door het nieuwe kabinet is teruggedraaid.

Hieronder treft u de juiste informatie aan:

7. Verlaging vennootschapsbelasting

Het kabinet Rutte III heeft de eerder aangekondigde verlenging van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) teruggedraaid. In het Belastingplan 2018 stond nog dat de eerste tariefschijf zou worden verlengd van € 200.000 naar € 250.000. In plaats daarvan wordt het VPB-tarief nu vanaf 2019 in drie stappen verlaagd. Met deze tariefsverlaging wil het kabinet aanhaken bij het gemiddelde VPB-tarief in de Europese Unie (21,5%). Met de stapsgewijze tariefsverlaging kan het interessant zijn uitgaven naar voren te halen naar 2018.

Dividenduitkering

De aanmerkelijk belangheffing blijft in 2018 en 2019 25%, maar wordt vanaf 2020 in twee stappen verhoogd. In 2020 wordt het tarief 27,3% en vanaf 2021 bedraagt het tarief 28,5%. Dividend uitkeren kunt u dus beter vóór eind 2019 doen.

Tariefsverlaging vennootschapsbelasting
Resultaat Belastingtarief
2018 2019 2020 2021
€ 0 – € 200.000 20% 19% 17,50% 16%
€ 200.000 en hoger 25% 24% 22,50% 21%

Nieuwsbrief Aan de Orde 2017-5

Onze nieuwsbrief Aan de Orde 2017-5 is beschikbaar met o.a.:

 • Zelfstandigenaftrek omlaag
 • Hypotheekbedrag voor tweeverdieners gaat omhoog
 • Minder tijd voor deponeren jaarrekening
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
 • ZZP-opdrachtgeversverklaring
 • De WWZ krijgt een facelift

U kunt deze hier downloaden AanDeOrde-2017-5

Nieuwsbrief Aan de Orde 2017-4

Onze nieuwsbrief Aan de Orde 2017-4 is beschikbaar met o.a.:

 • Fiscus jaagt actief op schijnconstructies
 • Aflossingsvrije hypotheek risico 50-plusser
 • Alsnog uitkering voor zwangere zelfstandige
 • Nieuwe regels stukloon en meerwerk
 • Sociale Media is privézaak van werknemer
 • AFM: Risico’s bij MKB-crowdfunding

U kunt deze hier downloaden AanDeOrde-2017-4

Wilt u onze nieuwsbrief voortaan automatisch ontvangen? Schrijf u dan hier in.