Nieuwsbrief Aan de Orde 2014-1

Onze nieuwsbrief Aan de Orde 2014-1 is beschikbaar met o.a.

  • Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning
  • Aftrek rente financiering restschuld eigen woning
  • Collectieve pensioenregeling voor ZZP-ers
  • Fraudemaatregelen toeslagen
  • Bijtelling (zeer) zuinige auto van de zaak 2014
  • Aftrek levensonderhoud voor kinderen

U kunt deze hier downloaden AanDeOrde-2014-1