Subsidie oudere werknemers

U kunt straks een mobiliteitsbonus krijgen als u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt. Thans is dit nog 50 jaar of ouder. De wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2015. Neemt u thans een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst? Dan komt u in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. U krijgt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar. U krijgt:

•7.000 euro per jaar voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder;

•7.000 euro per jaar voor een arbeidsgehandicapte die gaat werken en ten minste het minimumloon verdient;

•3.500 euro per jaar voor een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken.

Wanneer komt u in aanmerking?

•U neemt een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst.

•U neemt een arbeidsgehandicapte in dienst.

•Heeft uw werknemer recht op beide premiekortingen? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. U mag de beide premiekortingen niet tegelijk toepassen.

•Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring. Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Hij vraagt deze verklaring aan bij UWV.

De werkgever past de premiekorting zelf toe bij de loonaangifte.