Category Archives: 2014

Eindejaarstips 2014

Onze nieuwsbrief Aan de Orde 2014-5 is beschikbaar met o.a.

 • Fiscaal vriendelijk fietsen ook in 2015 mogelijk
 • Ga na of het zinvol is om uw leasecontract aan te passen
 • Rij tot 2017 goedkoop en zonder bijtelling
 • Ga als ZZP’er pensioen opbouwen
 • Ga tijdig na of u in 2014 aan het urencriterium voldoet
 • Houd rekening met veranderingen kindregelingen
 • Eindejaarstips

U kunt deze hier downloaden AanDeOrde-2014-5

Nieuwsbrief Aan de Orde 2014-4

Onze nieuwsbrief Aan de Orde 2014-4 is beschikbaar met o.a.

 • Werkkostenregeling
 • Aanpassing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon
 • WOZ-waarde gedaald tot onder het niveau van 2007
 • Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor 2014 langer geldig
 • In 2014 nog belastingvoordeel in box 2
 • Deponeren jaarrekening moet straks verplicht digitaal

U kunt deze hier downloaden Aan De Orde-2014-4

Nieuwsbrief Aan de Orde 2014-3

Onze nieuwsbrief Aan de Orde 2014-3 is beschikbaar met o.a.

 • Auto van de zaak in 2014
 • Huis of tuin nog in 2014 verbouwen?
 • Wanneer moet een btw-factuur uiterlijk worden uitgereikt?
 • Belastingheffing recreatiewoning
 • Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?
 • Gemeenten laten OZB voor bedrijven weer fors oplopen

U kunt deze hier downloaden AanDeOrde 2014-3

Nieuwsbrief Aan de Orde 2014-1

Onze nieuwsbrief Aan de Orde 2014-1 is beschikbaar met o.a.

 • Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning
 • Aftrek rente financiering restschuld eigen woning
 • Collectieve pensioenregeling voor ZZP-ers
 • Fraudemaatregelen toeslagen
 • Bijtelling (zeer) zuinige auto van de zaak 2014
 • Aftrek levensonderhoud voor kinderen

U kunt deze hier downloaden AanDeOrde-2014-1