Btw en privégebruik auto

Als een ondernemer over een auto beschikt en deze voor de btw tot zijn ondernemingsvermogen heeft gerekend, dan moet jaarlijks in de laatste btw-aangifte over het boekjaar een correctie voor het privégebruik worden gemaakt. Dit geldt ook voor werknemers die gebruik maken van een auto van de onderneming. Voor de berekening van de btw-correctie voor het privégebruik is van belang of al dan niet een kilometeradministratie bijgehouden is.

Berekening Woon-werkkilometers tellen daarbij mee als privékilometers. De berekening voor de correctie van de btw bij de onderneming op basis van een kilometeradministratie is als volgt:

21% x (privé-km/totale km) x gemaakte uitgaven (1/5 deel aankoopbedrag in eerste vijf jaar + gebruiks- en onderhoudskosten)

Forfaitaire berekening Als er geen kilometeradministratie is bijgehouden, dan wordt de correctie voor de btw gesteld op 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Dit is inclusief btw en BPM. Als er vier jaar verstreken zijn na het jaar van ingebruikname van de auto dan wordt de correctie berekend op 1,5% van de catalogusprijs van de auto.

Het bijhouden van een kilometeradministratie kan voordelig zijn, vooral als de privékilometers ten opzichte van het totaal aantal gereden kilometers laag is.