Wijziging huwelijksvermogensrecht

Vanaf 1 januari 2018 is trouwen in algehele gemeenschap van goederen niet meer de standaard van het huwelijksvermogensrecht.
Maar liefst 180 jaar was u automatisch in gemeenschap
van goederen gehuwd, als u geen keuze maakte. Alle bezittingen zijn bij algemene gemeenschap van goederen gezamenlijk bezit. Schuldeisers kunnen zich op de bezittingen van beide partners verhalen. Dat is een probleem als u als zelfstandige schulden maakt in de onderneming. Bij een echtscheiding hebben beide partners ieder recht op de helft. Ook dit kan tot onbedoelde consequenties hebben voor de onderneming.

Beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt als u zonder huwelijkse voorwaarden trouwt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Alleen het vermogen dat u tijdens het huwelijk opbouwt, is van u samen. Schulden of bezittingen van vóór uw huwelijk vallen buiten de boedel. Schenkingen, giften en erfenissen zijn van de partner die deze krijgt, ook al is er geen uitsluitingsclausule opgenomen in de schenking of erfenis.