Voorkom belastingrente

Belastingrente kan worden voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag (VA) aan te vragen.

Over de verschuldigde IB en Vpb is belastingrente verschuldigd. Het tijdvak waarover deze rente wordt berekend, vangt aan op 1 juli na afloop van het belastingjaar en eindigt zes weken na de datum van de aanslag. De belastingrente is afhankelijk van de wettelijke rente, doch bedraagt minimaal 4% voor de IB en 8% voor de Vpb. De wettelijke rente is op dit moment relatief laag, dus de belastingrente komt nu niet boven de genoemde minimumpercentages uit.

Als u de aangifte IB of Vpb 2017 voor 1 april van dit jaar indient, berekent de fiscus geen belastingrente. Als indiening van de aangifte voor die datum niet mogelijk is, maar naar verwachting wel belasting zal zijn verschuldigd, is het verstandig een verzoek in te dienen tot vaststelling van een (nadere) voorlopige aanslag. Als dit verzoek is ingediend voor 1 mei van dit jaar, mag de fiscus geen belastingrente in rekening brengen.

Advies

Om belastingrente te voorkomen zal een zo reëel mogelijke schatting moeten worden gemaakt van de nog te betalen belasting. Houd hierbij rekening met reeds opgelegde eerdere (nadere) voorlopige aanslagen. Als de schatting uiteindelijk te laag blijkt te zijn, wordt vanzelfsprekend over het te weinig betaalde alsnog belastingrente berekend. Let op: als de schatting uiteindelijk te hoog blijkt te zijn geweest, vergoedt de Belastingdienst helaas geen belastingrente.