Flexwerkers dupe van nieuwe berekening WW

Sinds 1 juli ontvangen flexwerkers en seizoenswerkers aanzienlijk minder WW. Dit komt door een wijziging in de manier waarop de werkloosheidsuitkering wordt berekend. De wijziging is in stilte doorgevoerd, waardoor de meeste mensen de maatregel is ontgaan, aldus De Volkskrant maandag.

IN STILTE

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zoeken hoefde de Tweede Kamer niet officieel over de wijziging te informeren, een publicatie in het Staatsblad was afdoende. Daardoor is de verandering in stilte aan velen voorbij gegaan in de zomermaand.

WIJZIGING

Flexwerkers en seizoenswerkers kregen voor 1 juli een WW-dagloon gebaseerd op het totaal verdiende loon in het jaar ervoor gedeeld door het aantal gewerkte dagen. De wijziging van Asscher houdt in dat de deler altijd 261 dagen wordt. Voor een flexwerker met inkomen voor een half jaar betekent dit dat de WW-uitkering tot 50% lager kan uitvallen.

GEVOLGEN

De gevolgen van de maatregel beginnen nu hun uitwerking te hebben op werklozen die een lagere uitkering ontvangen. Zoals bovenstaand rekenvoorbeeld aangeeft, zijn vooral flexwerkers en seizoenswerkers die korter dan een jaar hebben gewerkt de dupe van de maatregel. Volgens Asscher is de reden voor wijziging helder. ‘Het is raar dat iemand die kort gewerkt heeft een hogere uitkering kon krijgen dan iemand die lang heeft gewerkt.’

DEBAT TWEEDE KAMER

De Tweede Kamer heeft zich kritisch opgesteld tegenover de maatregel van Asscher. Er is een debat aangevraagd. Asscher zei zelf ook klachten te hebben gehad en heeft toegezegd goed naar de negatieve effecten te gaan kijken.