Vermelding van BTW-nummer op internetsite

De overheid heeft in augustus 2013 – tegenstrijdige – berichten afgegeven over het vermelden van BTW-identificatienummers op internetsites van BTW-ondernemers.
De Belastingdienst heeft op 23 september 2013 op haar website een nieuw bericht geplaatst over de vermelding van BTW-nummers op internetsites. Hierin staat vermeld dat in de Nederlandse wetgeving is bepaald dat de verplichting voor het gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk maken van het BTW-nummer voor iedereen die de dienst afneemt, geldt voor iedereen die een zogeheten dienst van de informatiemaatschappij verleent.

De ondernemer heeft daarbij wel de keuze tussen:

  1. het telkens actief verstrekken van informatie over het BTW-nummer aan de (potentiële) klant;
  2. de informatie over het BTW-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten;
  3. de informatie over het BTW-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres;
  4. de informatie over het BTW-nummer opnemen in het informatiedocument dat door de dienstverrichter aan de afnemer wordt verstrekt waar in detail zijn diensten worden beschreven.

Het is aan de ondernemer om dit binnen de eigen (digitale) bedrijfsomgeving en daarbij gekozen uitgangspunten concreet vorm te geven. Er is dus sprake van beleidsvrijheid voor de ondernemer om aan de verplichting vorm te geven en geen strakke verplichting dat een BTW-nummer altijd op een website moet zijn vermeld.