Uitvoeringsproblemen dreigen bij afkoop stamrecht

Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen afgeschaft. Reeds lopende stamrechten kunnen vanaf komend jaar zonder heffing van revisierente ineens worden uitgekeerd. Aan deze fiscaal gefaciliteerde afkoop van stamrechten kleven echter haken en ogen, waarschuwen de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) en NOAB-adviespartner Marree en Van Uunen Belastingadviseurs.

Met de inwerkingtreding van het Belastingplan 2014 zal de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten worden afgeschaft. Een werknemer kan hierdoor een ontvangen ontslagvergoeding niet langer fiscaal aantrekkelijk inkleden door deze om te zetten in een aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon. Vanaf 1 januari 2014 wordt de ontslagvergoeding volledig in box 1 in de inkomstenbelastingheffing betrokken als gewoon loon. De consequentie hiervan is dat de werknemer maximaal 52% inkomstenbelasting over de ontvangen ontslagvergoeding verschuldigd wordt. De enige resterende mogelijkheid om ontslagvergoedingen na 1 januari 2014 fiscaal vriendelijk in te kleden is het afstorten van de ontslagvergoeding tot maximaal de fiscaal vrije ruimte in een pensioenpolis.

Meer achtergrondinformatie over het onderwerp is te vinden op de website van NOAB.