Category Archives: 2011

2011-5 Aan de orde

Aan de orde 2011 NR5 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen:

 • Check het leasecontract voor uw auto van de zaak
 • Controleer VAR-verklaringen telefonisch
 • Maak als dga gebruik van renteverschillen
 • Schenk belastingvrij aan uw kinderen
 • Laat giften via uw BV lopen
 • Houd rekening met nieuwe zelfstandigenaftrek
 • Vraag nog dit jaar een voorlopige aanslag IB 2011 aan
 • Benut ruimere fiscale aftrek pensioenpremie als zzp’er

2011-4 Aan de orde

Aan de orde 2011 NR4 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen:

 • Ontheffing voor digitale aangifte vervalt
 • Werklunches al snel belast
 • Kamer verdeeld over uniform BTW-tarief
 • Percentage heffings- en invorderingsrente 4e kwartaal 2011 omhoog
 • Werkgevers: pas op bij kwijtschelding leaseverplichtingen aan werknemers
 • Geen rittenadministratie voor ’te vieze’ bestelbus met passagiersstoel
 • Precariobelasting voor projectontwikkelaars

2011-3 Aan de orde

Aan de orde 2011 NR3 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen:

 • Fiscale overnameconstructies aangepakt
 • Zelfstandigenaftrek wordt vervangen door 1 vaste aftrek
 • Per 1 juli verbeterde rechtsbescherming
 • Werkgevers wensen ander voorstel uniformering loonbegrip
 • Misbruik auto van de zaak komt steeds vaker voor
 • VAR: controle schijnzelfstandige Bulgaren en Roemenen succesvol
 • Nieuwe vitaliteitsregeling laat nog even op zich wachten

2011-2 Aan de orde

Aan de orde 2011 NR2 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen:

 • Zzp’ers krijgen niet automatisch ondernemersstatus
 • Slimme dga fiscaal beloond
 • Lagere lasten voor bedrijven
 • BelastingTelefoon komt ondernemers verder tegemoet
 • Weekers komt ondernemers met buitenlandse btw tegemoet
 • Verplichte schatting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting vervallen
 • Alternatieve regeling rittenregistratie bestelauto’s op komst

2011-1 Aan de orde

Aan de orde 2011 NR1 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen:

 • Heffings- en invorderingsrente: 2, sickness 50%
 • Kansspelbelasting bij pokerwinsten
 • Kleinebanenregeling 2011
 • Ontduiken eurovignet extra gecontroleerd
 • Heffingen lokale overheden stijgen met 2, seek 8%
 • DGA met voorbijgaand minderheidsbelang geen werknemer
 • Auto van de zaak in 2011
 • Tijdelijke verlenging termijn doorverkoop van woningen