Bijleenregeling

De huizenmarkt in Nederland breekt opnieuw records. Het eerste kwartaal van 2018 steeg de huizenprijs gemiddeld met 9% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Dat is goed nieuws voor mensen die hun woning verkopen, maar dit heeft ook een keerzijde.  U kunt te maken krijgen met de bijleenregeling. Daardoor mag u mogelijk niet alle (hypotheek)rente aftrekken als u een nieuwe woning koopt.

Wanneer geldt de bijleenregeling?

Als u uw huis verkoopt, is de opbrengst meestal hoger dan de eigenwoningschuld (het bedrag waarover u rente mag aftrekken) voor die woning. Dit verschil is de overwaarde. Sluit u een hypotheek of lening af voor uw nieuwe huis? Dan mag u de rente aftrekken over maximaal de aankoopprijs van de nieuwe woning, min de eigenwoningreserve (overwaarde van uw oude woning en eventuele eerder ontstane overwaarde).

Voorbeeld

De overwaarde van de woning die u verkoopt is € 40.000. U koopt een nieuwe woning van € 250.000. De rente is dan aftrekbaar over een hypotheek of lening van maximaal € 210.000 (€ 250.000 – € 40.000). Leent u meer dan € 210.000? Dan mag u over het bedrag boven die € 210.000 geen rente aftrekken.

Wanneer vervalt de eigenwoningreserve?

De eigenwoningreserve vervalt na 3 jaar. Is de reserve uit meerdere delen opgebouwd doordat u vaker een eigen woning hebt verkocht? Dan vervalt elk afzonderlijk deel na 3 jaar. De eigenwoningreserve vervalt ook als u overlijdt.