Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2016. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2016:

€ 1.537,20 per maand;
€ 354,75 per week;
€ 70,95 per dag.