Moet ik BTW betalen?

Moet u in een jaar minder dan € 1.883 BTW betalen? Dan kunt in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of u hoeft helemaal geen BTW te betalen. U maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling. Bent u minder dan € 1.345 schuldig aan BTW, dan kunt u het volledige BTW bedrag aftrekken. Verwacht u dit ook de komende jaren? U kunt dan ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. U hoeft dan ook geen BTW-aangifte meer te doen.
Als uw verschuldigde BTW-bedrag over een jaar tussen de € 1.345 en € 1.883 ligt, dan hoeft er een deel niet te worden betaald. U kunt bij maand- of kwartaalaangifte al een schatting van uw vermindering verrekenen.

Er gelden 4 voorwaarden:

  •  U bent een natuurlijke persoon (zzp-er) of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 BTW betalen in een jaar.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de BTW.

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een BV, stichting of vereniging. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.