Wetsvoorstel elektronisch deponeren jaarrekening aangenomen

Het wetsvoorstel elektronisch deponeren van bescheiden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat rechtspersonen hun jaarrekeningen uitsluitend via SBR mogen deponeren.

De verplichting om jaarrekeningen uitsluitend via Standard Business Reporting (SBR) te deponeren geldt voor kleine rechtspersonen vanaf het boekjaar 2016. De kleine rechtspersonen vertegenwoordigen 98% van het aantal rechtspersonen. Voor middelgrote rechtspersonen geldt deze verplichting vanaf het boekjaar 2017. Grote rechtspersonen moeten voldoen aan de meest uitgebreide wettelijke voorschriften. Daarom geldt voor hen een langere overgangsperiode en gaat de verplichting in het boekjaar 2019 in.

Onder een kleine rechtspersoon wordt verstaan een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:

  1. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt,  op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan 350.000 euro;
  2. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan 700.000 euro;
  3. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10.