Wetsvoorstel: VAR verdwijnt in 2016

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaat verdwijnen vanaf 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In 1e instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen. Dat gaat niet door. Wel gaat de Belastingdienst de overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen. Daarmee kunnen opdrachtgever en -nemer toch zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie krijgen.
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, verdwijnt de VAR  per 1 januari 2016. Hieronder leest u meer over het wetsvoorstel.

Voorbeeldovereenkomsten
Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen straks overeenkomsten opstellen en aan de Belastingdienst voorleggen. Dat kunnen bijvoorbeeld overeenkomsten voor een sector zijn. De Belastingdienst beoordeelt deze overeenkomsten en geven vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.
Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, worden op de website van de Belastingdienst gepubliceerd en kan iedereen downloaden en gebruiken.
Als een opdrachtgever en opdrachtnemer geen voorbeeldovereenkomst kunnen of willen gebruiken, kan een opdrachtgever een eigen overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen.
U kunt dus altijd kiezen tussen een voorbeeldovereenkomst of een eigen overeenkomst. U bent ook niet verplicht uw overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Het voordeel van een voorbeeldovereenkomst is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?
Wordt er gewerkt volgens de (voorbeeld)overeenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.
De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over hoe de inkomsten van de opdrachtnemer door de Belastingdienst worden gezien. Pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting wordt bepaald of deze inkomsten kunnen worden beschouwd als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Werken volgens een voorbeeldovereenkomst zegt dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.