Harde straffen voor bewust te laat betalen

Per 1 januari 2014 is ook het opzettelijk niet, gedeeltelijk of te laat betalen van aangiftebelasting strafbaar. Dit betekent dat de ondernemer die bijvoorbeeld zijn btw-aangifte of de aangifte loonheffingen juist doet, maar het verschuldigd bedrag opzettelijk niet, gedeeltelijk of te laat betaalt naast een geldboete nu ook een gevangenisstraf riskeert.

Wij hebben dit reeds eerder gemeld, maar hier vindt u een artikel die hier wat verder op ingaat. Een gewaarschuwd mens telt voor 2.