BTW verlaging

22 maart 2013

Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 mag het verlaagde btw-tarief worden toegepast op renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming. Dat lijkt op het eerste gezicht heel simpel, maar in de praktijk levert dit toch een aantal vragen op.

De belangrijkste worden hieronder beantwoord. Tevens wordt ingegaan op diverse praktijksituaties.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassing van deze regeling? Neem dan s.v.p. contact op met ons kantoor.

 

Wanneer kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast?

Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheid gebruikte materialen.

Hoe wordt de verhouding tussen arbeid en materiaal bepaald?

De verhouding tussen de materialen en de arbeidscomponent van de renovatie- /herstelwerkzaamheid wordt vastgesteld door de ondernemer die de dienst verricht. Als voor het geheel één vergoeding in rekening wordt gebracht en er is op de factuur geen splitsing aangebracht tussen de materialen en de arbeid, dan moet een verdeelsleutel worden gemaakt.

Let op!

Ons kantoor kan deze verdeelsleutel voor u op een voor de fiscus acceptabele wijze opstellen.

Welk btw-tarief is van toepassing als de werkzaamheden voor 1 maart 2013 zijn begonnen en voor 1 maart 2014 worden afgerond?

Indien er vóór 1 maart 2013 deelfacturen met toepassing van het algemene btw-tarief zijn uitgereikt en de dienst wordt afgerond in de periode ná 28 februari 2013 tot 1 maart 2014, dan dient op de definitieve factuur het verlaagde btw-tarief te worden toegepast.

Voorbeeld

Bouwbedrijf Jansen levert na 28 februari 2013 een vóór die datum aangevangen werk op. De totale aanneemsom is € 1.000 waarover alsdan totaal 6% (€ 60) btw is verschuldigd.

Er is voor 28 februari 2013 reeds € 750 gefactureerd met 21% btw (€ 157,50). Er moet nu dus een verrekening van € 117,50 (€ 157,50 – € 60) teveel betaalde btw plaatsvinden. Jansen kan dit bedrag op de gebruikelijke wijze aan de belastingdienst terugvragen door middel van een verzoek om teruggaaf.

En welk btw-tarief is van toepassing als de werkzaamheden niet vóór 1 maart 2014 zijn afgerond?

Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor het antwoord op de vraag of het verlaagde tarief van toepassing is. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014. Dit betekent dat als er deelfacturen worden uitgereikt in de periode van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014, terwijl de dienst wordt afgerond in maart 2014, het algemene btw-tarief van toepassing is op die deelfacturen.

Mogen de werkzaamheden alleen door aannemers worden uitgevoerd?

Nee, aannemers, klusbedrijven en soortgelijke ondernemers die (onderdelen van) de renovatie- en herstelwerkzaamheden uitvoeren, mogen in de bedoelde periode het verlaagde tarief hanteren. Voor de toepassing van het verlaagde tarief is het niet noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is.

Specifieke toepassingen verlaagde btw-tarief
• Het verlaagde tarief mag ook worden toegepast op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden.
• Het verlaagde tarief mag voorts worden toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Hierbij valt te denken aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen.

Let op!

Het verlaagde tarief mag ook worden toegepast op de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen.

Voorbeelden toepassing verlaagde btw-tarief op arbeidskosten
• het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de badkamer, toilet, keuken, invalidentrap, dakterras, veranda, dakkapel en serre;
• het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning;
• het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv- installaties, gaskachels, houtkachels, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, zonwering, rolluiken, alarminstallaties, bliksemafleiders, airco-installaties en sauna’s, mits die goederen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning;
• het (aan)bouwen, vernieuwen (waaronder het slopen en opnieuw opbouwen) en onderhouden van garages, schuren, carports, erkers en dergelijke wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning en de functie van het bijgebouw gelijk blijft;
• het aanbrengen en vernieuwen van (dubbel) glas;
• het onderhouden (waaronder vegen) en vernieuwen van schoorstenen;
• het onderhouden, vernieuwen en herstellen van een gevel;
• het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van wandafwerking zoals tegels die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand als geheel;
• het aanbrengen, vernieuwen en onder houden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld worden betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels, terrazzo, kunststofvloeren en sommige parketvloeren. Ook het via volledige verlijming aanbrengen van (onder)tapijt rechtstreeks op de originele vloer of trap valt onder het verlaagde tarief;
• het renoveren en herstellen van een bejaardentehuis, aanleunwoning, appartementencomplex. Alleen die ruimten die ter beschikking staan van de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke ruimten zoals de hal, trappenhuis, lift en recreatieruimten) worden als woning aangemerkt;
• het verwijderen van asbest;
• de werkzaamheden van de uitvoerder van de renovatie- en hersteldienst.

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten niet?
• het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen;
• het bestrijden van ongedierte;
• het glazenwassen van woningen;
• het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning; er is sprake van een nieuw vervaardigd goed;
• sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Let op!
Bovenstaande voorbeelden zijn geen uitputtende opsomming van situaties waarop al dan niet het verlaagde btw-tarief kan worden toegepast.