Is uw WOZ-waarde ook te hoog?

Straks ontvangt u weer WOZ-beschikkingen van uw gemeente voor uw woning en uw bedrijfs- en/of beleggingspanden.  Zowel als eigenaar als gebruiker betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB) naar een percentage van de WOZ-waarde. Een verlaging van de WOZ-waarde kan u al snel veel geld besparen (OZB, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting).

Door een samenwerkingsverband met ervaren taxateurs kunnen wij u helpen om de WOZ-waarde te verlagen.

Dit kost u helemaal niets!

Indien de gemeente het bezwaarschrift toekent, vergoeden zij de kosten.

Indien de gemeente het bezwaarschrift afwijst, betaalt u niets (No cure no pay).

Het enige wat wij van u nodig hebben is een kopie van de WOZ-beschikking, een opdrachtbevestiging en een ondertekende machtiging om het bezwaarschrift namens u in te dienen.

Let op! Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking te worden ingediend. Wacht dus niet te lang.

Heeft u vragen hoe dit in zijn werk gaat, neem dan gerust contact met ons op.

De formulieren kunt u hier downloaden.

machtiging_WOZ

Overeenkomst van Opdracht_WOZ