Category Archives: 2010

2010-5 Aan de orde

Aan de orde 2010 NR5 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen:

 • Controleer VAR-verklaringen telefonisch
 • Stap over op BTW-kwartaalaangifte
 • Geef uw werknemers niet nu maar in 2011 een fiets van de zaak
 • Gebruik mogelijkheden tijdelijke verruiming verliesverrekening in de vennootschapsbelasting
 • Koop een zeer zuinige auto op naam van de zaak
 • Weet hoe het zit met de identiteit van werknemers
 • De werkkostenregeling komt er aan

2010-4 Aan de orde

Aan de orde 2010 NR4 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen:

 • Regels voor te dure auto van de zaak
 • Bewijslast niet-toepassing autokostenforfait
 • Kwijtschelding lokale belastingen voor ondernemers
 • Nieuw boetebeleid bij loonheffingen
 • Kabinet handhaaft accijnsverschillen dieselbenzine
 • Fiets van de zaak fiscaal nog aantrekkelijker
 • Nieuwe BTW-regels voor investeringen in woon-werkpanden
 • Strengere controle op eurovignet

2010-3 Aan de orde

Aan de orde 2010 NR3 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen:

 • Verruiming regeling tijdelijke willekeurige afschrijving
 • Strengere controle op eurovignet
 • Geen bijtelling auto zonder CO2-uitstoot
 • Voorlopige aanslagen wijzigen
 • Ondernemersaangifte 2010 sterk vereenvoudigd
 • Auto van de zaak extra gecontroleerd
 • Vergoeden Evaringscertificaat fsicaal voordelig

2010-2 Aan de orde

Aan de orde 2010 NR2 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen:

 • Extra fiscaal voordeel elektrische personenauto
 • Percentage heffings- en invorderingsrente bij belastingen
 • Fiscale informatie-uitwisseling met Zwitserland
 • Belastingvrij € 50.000 schenken
 • Inkeerregeling aangescherpt: boete naar 30%
 • Aangifte loonheffingen dga’s nog makkelijker
 • Belasting ontlopen in EU-landen wordt lastiger

2010-1 Aan de orde

Aan de orde 2010 NR1 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen:

 • Kentekenregister catalogprijzen op internetsite RDW
 • Extra controle op privégebruik auto
 • Verruiming verliesverrekening
 • Spaarloon of levensloopregeling
 • Afschrijving bedrijfsmiddelen
 • Te laat belasting betalen wordt beboet
 • Hoge Raad: maximaal 3 maanden heffingsrente
 • Belasting ontlopen in EU-landen wordt lastiger