Category Archives: 2008

2008-3 Aan de orde

Aan de orde 2008 NR3 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen: 

 •  Bijtellingscategorie van 20 procent voor zuinige auto’s
 •  Geldigheidstermijn VAR wordt verlengd
 •  Tarieven belasting op erven en schenken omlaag
 •  Belastingadviseurs vrezen nieuwe plannen Bos
 •  Inhoudingsplicht dga’s in ontwikkeling
 •  De Jager wil goedwillende ondernemers ontlasten

 

2008-4 Aan de orde

Aan de orde 2008 NR4 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen: 

 •  Schenkings- en successierecht amateursportverenigingen
 •  Afschaffen renteaftrek bedrijfsleven heeft ook nadeel
 •  Minder files via fiscus
 •  De Jager wil vereenvoudiging belastingen doorvoeren
 •  Regels voor afronden van BTW-bedragen
 •  Proef Vooringevulde Aangifte uitgebreid

 

2008-2 Aan de orde

Aan de orde 2008 NR2 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen: 

 •  Minder rompslomp voor startende ondernemers
 •  Belastingdienst vult WOZ-waarde burgers volgend jaar zelf in
 •  De Jager versoepelt boetes late belastingafdracht
 •  MKB betaalt meer belasting dan grote bedrijven
 •  Nieuwe successiewet wordt eenvoudiger
 •  Niet naleven verificatieplicht heeft vervelende gevolgen

 

2008-1 Aan de orde

Aan de orde 2008 NR1 download pdf

In dit nummer van “Aan de orde” vindt u de volgende onderwerpen: 

 •  Nieuwe regels voor bestelauto DGA
 •  BTW-vrijstelling voor (para)medici gewijzigd
 •  Verzoek teruggaaf BTW uit EU indienen in eigen land
 •  Glastuinbouwers houden lagere energiebelasting
 •  BTW op brandstof niet aftrekbaar bij contante betaling
 •  Aanvragen verklaring startkwalificatie
 •  Aanpassingen bij staking onderneming