Dividendbelasting afgeschaft, toch belasting betalen

De aankondiging van het kabinet dat de dividendbelasting wordt afgeschaft, betekent niet dat er geen belasting meer hoeft te worden betaald over uitgekeerd dividend. Dat laatste is een veelvoorkomend misverstand.

Voorheffing Dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting . Wordt er geen dividendbelasting meer ingehouden, dan moeten aanmerkelijkbelanghouders over het dividend dat zij van hun bv ontvangen inkomstenbelasting afdragen in box 2. De belastingheffing wordt dus verschoven van de bv naar de ab-houder.

Box 3 Ook de belegger, die zijn aandelen tot zijn vermogen in box 3 rekent, betaalt via de vermogensrendementsheffing belasting over het door hem ontvangen dividend. Op dividend dat wordt ontvangen van een Nederlandse vennootschap zal echter geen dividendbelasting meer worden ingehouden. De in het buitenland ingehouden dividendbelasting zal nog steeds verrekenbaar zijn met de inkomstenbelasting.

Ab-heffing Het wachten met het uitkeren van dividend, met het oog op het afschaffen van de dividendbelasting, heeft in beginsel weinig zin. Het kabinet heeft echter in het regeerakkoord aangegeven het ab-tarief in box 2 stapsgewijs te willen verhogen naar 28,5% in 2021.