Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018 en luiden als volgt:

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder 100% € 1.578,00 € 364,15 € 72,83
21 jaar 85% € 1.341,30 € 309,55 € 61,91
20 jaar 70% € 1.104,60 € 254,90 € 50,98
19 jaar 55% €    867,90 € 200,30 € 40,06
18 jaar 47,50% €    749,55 € 172,95 € 34,59
17 jaar 39,50% €    623,30 € 143,85 € 28,77
16 jaar 34,50% €    544,40 € 125,65 € 25,13
15 jaar 30% €    473,40 € 109,25 € 21,85

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Leeftijd Staffeling BBL Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,50% € 970,45 € 223,95 € 44,79
19 jaar 52,50% € 828,45 € 191,20 € 38,24
18 jaar 45,50% € 718,00 € 165,70 € 33,14