Fiscus let op uw rekening courant positie bij uw B.V.

De Belastingdienst zal bij het controleren van de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2016 extra aandacht besteden aan de rekening-courantverhouding tussen een directeur-aandeelhouder en zijn/haar B.V. Vooral wanneer u een schuld heeft vanuit privé aan de B.V. zal de fiscus daar extra kritisch naar kijken.

Als die schuld is opgelopen tot een bedrag waarvan aannemelijk is dat dit bedrag niet kan of zal worden afgelost, kan de inspecteur zich op het standpunt stellen dat het (extra) geleende bedrag feitelijk een (verkapte) dividenduitkering is. Dit leidt niet alleen tot het onverwachts verschuldigd worden van extra inkomstenbelasting en belastingrente, maar mogelijk ook tot een boete. Recent vond een belastingrechter een boete van 25% van de verschuldigde belasting passend bij een te hoge rekening courant schuld aan de eigen B.V.

U kunt de inspecteur de wind al enigszins uit de zeilen nemen door ieder jaar opnieuw met uw adviseur te beoordelen of een dividenduitkering wenselijk is. Dat kost weliswaar ook 25% inkomstenbelasting in Box 2 maar u heeft dan meer grip op het moment van belasting betalen en het scheelt u zondermeer belastingrente en een eventuele boete wanneer u kunt aantonen dat u kritisch heeft gekeken naar die positie en ook tijdig actie heeft ondernemen om het verdere oplopen te voorkomen. In sommige situaties is het mogelijk om de heffing van belasting te vermijden door middel van een onbelaste terugbetaling van aandelenkapitaal maar omdat hiervoor strikte voorwaarden gelden, is het zeker te adviseren om dit in overleg met uw fiscaal adviseur te doen. Ook kunt u wellicht gebruik maken van de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer met een mooie fiscale korting af te kopen. Met de netto opbrengst van die afkoop kunt u dan uw rekening courant schuld geheel of gedeeltelijk aflossen. Ook dit vergt een zeer goede begeleiding omdat die afkoopmogelijkheid erg complex is.

Een gewaarschuwd mens telt in ieder geval voor twee!