Wanneer is de echtgenoot van een DGA verzekerd?

De echtgenoot is verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij:
• in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is én
• de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Wanneer is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

Er is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking als wordt voldaan aan de voorwaarden gezag, arbeid en loon. Dit betekent dat de echtgenoot onder dezelfde (arbeids)voorwaarden en omstandigheden werkzaam is als gebruikelijk zou zijn, bijvoorbeeld ten opzichte van het overige personeel van de vennootschap.

Wanneer is er géén sprake van privaatrechtelijke dienstbetrekking?

Als de echtgenoot onder duidelijk andere omstandigheden en (arbeids)voorwaarden werkzaam is dan gebruikelijk zou zijn, is hij niet in privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam.

Voorbeelden hiervan zijn als de echtgenoot:
• een andere beloning ontvangt dan gebruikelijk, of
• als enige meedeelt in de winst, of
• op andere dan gebruikelijke uren werkzaam is, of
• naast de DGA als enige zeggenschap heeft over de bedrijfsvoering.

Fictieve dienstbetrekking

Werkt de echtgenoot vanwege de familieverhouding niet in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, dan is er om deze reden ook geen sprake van een fictieve dienstbetrekking. De echtgenoot is dan dus niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Standpunt

Wilt u zekerheid over de verzekeringspositie van de echtgenoot? U kunt de situatie dan schriftelijk voorleggen voor een standpuntbepaling. Als het gaat om een situatie namens de inhoudingsplichtige, kunt u deze voorleggen aan de Belastingdienst. Een verzoek namens de werknemer legt u voor aan het UWV.

Meer weten? Neem dan contact op met 1 van onze adviseurs.