4 maanden extra tijd om aanslag over 2014 te betalen

In 2014 is een aantal belastingregels veranderd. Zo is de algemene heffingskorting, net als de arbeidskorting, inkomensafhankelijk geworden. De wijzigingen werden definitief nadat de Belastingdienst de voorlopige aanslagen over 2014 had verstuurd. Daarna konden deze wijzigingen niet meer worden verwerkt. Mogelijk is uw te betalen voorlopige aanslag 2014 te laag geweest of is uw teruggaaf te hoog geweest.

4 maanden extra tijd om aanslag 2014 te betalen

Krijgt u een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen of een (voorlopige) aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2014? En ligt de datum van uw aanslag na 30 april 2015, maar voor 1 juli 2016? Dan krijgt u automatisch 4 maanden extra tijd om de aanslag te betalen.