Verhuisregeling hypotheekrente

De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande eigen woning was drie jaar na afloop van het jaar waarin de woning te koop is komen te staan. Die termijn gold tot en met 2014. Dit betekende dat als de woning in 2011 te koop was gezet, voor die woning nog recht op hypotheekrenteaftrek bestond in 2014. Na 2014 zou de maximale termijn weer op twee jaar worden gebracht. De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande eigen woning is per 1 januari 2015 echter wettelijk vastgelegd op drie jaar.

De maximale termijn voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning (bijvoorbeeld een woning in aanbouw) is ook wettelijk vastgesteld op drie jaar.