Werkkostenregeling

U kunt als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemer(s) geven. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan maaltijden, kerstpakketten, een ipad of een fiets. Dit kan via de Werkkostenregeling.

Vrije ruimte

U mag alleen onbelast vergoedingen geven als het totaalbedrag hiervan onder de 1,2% (2015) van uw loonsom blijft. Dit is de vrije ruimte.
Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan moet u over dat extra bedrag 80% belasting betalen.

Gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen

Daarnaast zijn er in de werkkostenregeling gerichte vrijstellingen voor een aantal vergoedingen. Deze gaan, onder voorwaarden, niet ten koste van uw vrije ruimte.
Naast de vrijstellingen zijn er ook een aantal nihil waarderingen in de werkkostenregeling opgenomen. Met de nihil waarderingen wordt voorkomen dat een aantal voorzieningen die u op de werkplek ter beschikking stelt ten koste gaan van de vrije ruimte.

Noodzakelijkheidscriterium

Als een werknemer gereedschap, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zonder meer nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Mede hierdoor vervalt het fiscale onderscheid tussen computers, smartphones en tablets. Voor de zakelijke iPad geldt bovendien niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ van meer dan 90%.

Werkkostenregeling vanaf 2015

U hoeft als werkgever nog maar één keer per jaar vast te stellen wat de (eventuele) verschuldigde belasting voor de werkkostenregeling is. Desondanks is het van belang dat u de werkkostenregeling meerdere malen per jaar laat controleren/narekenen. Niet alleen om 80% eindheffing te voorkomen, maar ook om u te laten adviseren wat u kunt doen of welke besparing u kunt behalen met de overgebleven vrije ruimte.

Voor concerns wordt het mogelijk om onder voorwaarden de werkkostenregeling op concernniveau toe te passen in plaats van per concernonderdeel. Tevens wordt het verschil tussen vergoedingen en verstrekkingen weggenomen. Zaken die eerst alleen verstrekt mochten worden, mogen vanaf 1 januari 2015 ook onbelast worden vergoed. Daarnaast blijft onder de werkkostenregeling de regeling voor de personeelskorting voor producten eigen bedrijf bestaan.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.