Gebruikelijk loon DGA

Het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang wordt verhoogd tot 44.000 euro in 2014. In 2013 bedroeg dit loon 43.000 euro. Dit blijkt uit de tweede uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2014’ die onlangs door de Belastingdienst werd gepubliceerd. Volgens de gebruikelijk loonregeling hoort een aanmerkelijk belanghouder een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Dit loon is minimaal 44.000 euro in 2014 (43.000 euro in 2013 en 42.000 euro in 2012).

Er mag worden uitgegaan van een lager salaris wanneer de aanmerkelijk belanghouder en de bv aantonen dat in het economische verkeer een lager salaris gebruikelijk is. Daarbij geldt als vergelijking soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Er moet worden uitgegaan van een hoger loon wanneer aannemelijk is dat in het economische verkeer een hoger loon gebruikelijk is. Het salaris wordt dan gesteld op een bedrag dat niet meer dan 30% afwijkt van het loon dat in het maatschappelijke verkeer gebruikelijk is.