Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die een werkgever aan een werknemer ter beschikking stelt.
De Belastingdienst adviseert de oude afspraak te vervangen door de nieuwe.
Als de (oude of nieuwe) voorbeeldovereenkomst niet wordt gebruikt of als deze wordt gewijzigd, kan het zijn dat de schriftelijke vastlegging van het verbod niet (meer) voldoet. Om dit te voorkomen kunnen afspraken voor goedkeuring worden voorgelegd aan Belastingdienst Doetinchem/Landelijk Coördinatiecentrum Auto, antwoordnummer 367, 7600 VB Almelo.

Hier kunt u de voorbeeldafspraak downloaden.