Bijstandsbesluit zelfstandigen

Starten vanuit de bijstand

Starters vanuit de bijstand krijgen maximaal een jaar de tijd om zich voor te bereiden op de start van een eigen bedrijf. In dat jaar vervalt de sollicitatieplicht en behoudt men het recht op (aanvullende) bijstandsuitkering. In dat jaar moet bijvoorbeeld een ondernemingsplan worden opgesteld. Voor de kosten die hiervoor gemaakt worden, kan de gemeente een lening verstrekken. De lening is rentevrij gedurende de voorbereidingsperiode, maar wordt rentedragend zodra de onderneming wordt gestart.

Starten vanuit de WW

Voor een deel gelden hiervoor dezelfde voorwaarden als voor het starten vanuit de bijstand; er moet een ondernemingsplan worden ingediend, het bedrijf moet levensvatbaar zijn en er bestaat recht op een (aanvullende) uitkering e.d.

Anders dan de bijstand, kent de WW geen vaste voorbereidingsperiode; deze is afhankelijk van de afspraken die met het UWV zijn gemaakt. Tijdens de startperiode is de sollicitatieplicht niet van toepassing.

Wilt u ook starten met behoud van uw uitkering en wilt u meer over dit onderwerp weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.