Risico’s door deponeren voorlopige jaarrekening

Als de jaarrekening niet (op tijd) is vastgesteld door de aandeelhouders, dan moet de voorlopige jaarrekening worden gedeponeerd bij de KvK. Deze voorlopige jaarrekening moet 7 maanden na het einde van het boekjaar of bij maximale uitstel van 6 maanden 13 maanden na het einde van het boekjaar bij de KvK zijn. De jaarrekening 2011 moet derhalve uiterlijk op 31 januari 2013 worden ingediend.

Faillissement risico’s
De Belastingdienst heeft extra mensen vrijgemaakt voor onderzoek naar bedrijven die niet of te laat hun jaarstukken indienen. De boetes kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s. Bestuurders kunnen daarnaast hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het boedeltekort bij faillissement als blijkt dat jaarstukken een of meerdere jaren niet tijdig zijn ingediend.