Eigenwoningreserve vervalt sneller

De eigenwoningreserve heeft te maken met de nogal ingewikkelde bijleenregeling. Met de bijleenregeling wil de overheid eigenwoningbezitters die van woning wisselen stimuleren om de overwaarde van hun oude woning te besteden aan de financiering van hun nieuwe woning.


Dit werkt als volgt. De schuld waarover de rente aftrekbaar is, de zogenoemde eigenwoningschuld, wordt berekend door de schuld die is aangegaan om de aankoop van een eigen woning te financieren te verminderen met de eigenwoningreserve.


De eigenwoningreserve ontstaat wanneer een eigenwoningbezitter een eigen woning verkoopt en daarbij een opbrengst behaalt die meer is dat de verkoopkosten en de openstaande hypotheekschuld samen. Dit overschot (het zogenoemde vervreemdingssaldo eigen woning) vormt een nieuwe eigenwoningreserve of wordt, als er al een eigenwoningreserve was, aan de bestaande eigenwoningreserve toegevoegd.


Volgens de huidige regelgeving vervalt de eigenwoningreserve indien deze meer dan vijf jaar geleden is ontstaan. In het wetsvoorstel Vereenvoudigingswet 2010 wordt voorgesteld deze termijn te verkorten naar drie jaar. Hierdoor lopen eigenwoningbezitters minder snel tegen de bijleenregeling aan en kunnen ze meer rente aftrekken.


 


Bron: BelastingAdviseur