Beperking verliesverrekening bij verkoop BV toegelicht

In de vennootschapsbelasting bestaat een speciale regeling voor de verrekening van verliezen wanneer een belangrijke aandeelhouderswisseling heeft plaatsgevonden. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2011 aangescherpt.

Tot die datum waren alleen verliezen uit voorafgaande jaren niet meer voorwaarts of achterwaarts verrekenbaar. Vanaf 1 januari 2011 zijn ook verliezen in het jaar van de aandeelhouderswisseling zelf niet meer te verrekenen. Om de regeling voor de Belastingdienst uitvoerbaar te houden is een systeem bedacht van toerekening van verliezen in het jaar van de aandeelhouderswisseling. Hiervoor moet het resultaat van het jaar van de aandeelhouderswisseling worden gesplitst. Is het resultaat vóór de aandeelhouderswisseling negatief, dan wordt dat verlies toegerekend aan het voorafgaande jaar. Is het resultaat na de aandeelhouderswisseling negatief, dan wordt dat verlies toegerekend aan het daaropvolgende jaar. Bij een positief resultaat vindt geen toerekening aan een ander jaar plaats. Lees hier het hele artikel.

Bron: Belastingadviseur